Една застраховка срещу безплодие – замразяването на яйцеклетки

замразяването на яйцеклетки

Една застраховка срещу безплодие – замразяването на яйцеклетки. Запознах се с Тони Р. съвсем случайно, но ужасно се ядосах още при първата ни среща. Ядосах се на факта, че не съм я срещнал по-рано. Ядосвах се, че Тони е закъсняла и за първия и за втория влак, казано в преносен смисъл.

Първият влак е късно открит карцином на гърдата. В момента провежда химиотерапия, предстои й лъчетерапия и след това операция. Вторият влак е възможността да стане майка. Тони е само на 35 и няма деца. Ако знаеше за възможността да замрази яйцеклетки преди химиотерапията сега аз нямаше да съм ядосан, а Тони нямаше да ме гледа отчаяно. Това е тъжната история, но има и „прозаични“ истории на жени, които искат да забременеят и да станат майки, но по различни причини – дали заради кариера, дали поради липса на партньор – момента за тях все не подходящ и все отлагат въпроса във времето, когато обстоятелствата биха били по-подходящи. 

В този случай на помощ идва репродуктивната медицина и по-специално криоконсервацията (замразяването) на репродуктивен материал – яйчникова тъкан, яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони.
Замразяването на яйцеклетки позволява на жената да запази плодовитостта си за по-късен период. Медицинските показания за извършването на процедурата са предстояща химиотерапия, лъчетерапия, ендометриоза, операция на яйчниците. Понякога при изваждането на много яйцеклетки при IVF процедури, се случва сперматозоидите на партньора да са малко и да не могат да оплодят цялото получено количество яйцеклетки. В такъв случай криоконсервацията е оптимален вариант за запазването на получения материал и оползотворяването му на по-късен етап.

Замразяването може да се извършва и по алтернативни причини – когато жената не желае бременност в дадения момент, но иска да запази тази възможност за в бъдеще. В днешно време младите жени се стремят да съчетаят учението и кариерата с грижата за дома и много от тях предпочитат да отложат за по-късно забременяването и раждането. Проблемът в случая идва от факта, че след 35 годишна възраст качеството на яйцеклетките започва да се влошава и възниква въпроса с намаления яйчников резерв.

В такъв случай в по-млада възраст могат да се приложат 3-4 процедури по извличане на яйцеклетки и замразяване, след което, в зависимост от медицинския стандарт за дадена страна, може да се подложи на IVF/ICSI оплождане, обикновено до 50 годишна възраст.
Благодарение на замразяването на яйцеклетки, получени от жени в млада възраст, възможността за настъпване на бременност при 40 годишните жени е 50%, а при получаване на „свежи” яйцеклетки е само 15%. В случая възрастта на жената при ембриотрансфер няма толкова голямо значение, колкото възрастта при изваждането и замразяването на яйцеклетките. При замразяването на яйцеклетки в млада възраст рискът от спонтанни аборти, гестационни аномалии /напр. Синдром на Даун/ и други е много по-малък.

Важно е да се отбележи, че замразяването на яйцеклетки е по-трудно от замразяването на ембриони, поради увеличения риск от увреждане. Въпреки това ефективността на процедурите във водещите IVF клиники със замразени и с „пресни” яйцеклетки е почти еднаква.

Замразяването на сперматозоиди и ембриони се извършва отдавна и вече е рутинна практика в днешната репродуктивна медицина. През декември 2012г. акушер-гинекологичната колегия на Франция създава криобанка за замразени яйцеклетки. Същата година Американската асоциация по репродуктивна медицина обявява, че замразяването на яйцеклетки вече е рутинен, а не експериментален метод. По данни на CNN, в САЩ 5000 жени са замразили своите яйцеклетки.

Въпреки новооткритата възможност за забавяне на биологичния часовник, лекарите напомнят че бременност след 40-42 годишна възраст крие повишен риск от развитие на преклапсия, гестационен диабет, повишено кръвно налягане, различния аномалии на плода и преждевременно раждане. Най-добрите яйцеклетки съзряват приблизително до 28 годишна възраст, а идеалната възраст за забременяване и раждане е от 20 до 29 години. Именно затова подсъзнателно всеки акушер-гинеколог иска да води раждания на жени до 30 годишна възраст.

Въпреки това всяка 5-та жена в икономически развитите страни ражда след 35 години, което изкарва на преден план проблема с възрастовия стерилитет. Той представлява защитен механизъм на природата срещу раждането на деца след 50 годишна възраст, тъй като е важно родителите да са млади докато се грижат за отглеждането и възпитанието на децата.

И на края искам да споделя една интересна инициатива, която са предприели властите в Израел – сред младите момичета се промотира замразяването на яйцеклетки за бъдещето. Подбудата за подобна инициатива е породена от съвременните тенденции в обществото, а именно създаването на семейство да се прави в по-късен етап от живота на младите жени, което налага прилагането на подобни методики за решаването на демографските проблеми – въпрос, който вълнува и България.