Въпроси

От срещите с моите пациенти през последните години съм стигнал до извода, че много от тях се доверяват сляпо на прочетеното във форумите, приемат съвети от приятели или вземат за чиста истина чутото тук или там.
Ще се радвам да отговоря на всеки въпрос, свързан с проблемите на забременяването, лечението на стерилитет или иначе казано всичко, отнасящо се до асистирананата репродукция. И не само. За съжаление интернет пространството и общуването в него не може да замени живия контакт. Дадените от мен отговори и становища могат да се сторят някому твърде незадоволителни, но истинска диагноза и лекарско мнение се дават само след преглед и изследвания. Ако имате нужда от консултация може да си запишете час за среща с мен на тел. 02/954 7340
И накрая една лична молба към всеки, който ще запише тук въпроса си към мен. Моля Ви пишете на кирилица и следвайте диалога, който водим. Благодаря Ви!