Затлъстяване (Обезитет) и репродукция

Затлъстяването е болестно състояние, което е резултат от нарушено равновесие между енергийния внос и енергоразхода на индивида. Характерно е прекомерно натрупване на мастна тъкан подкожно, в коремната кухина и около вътрешните органи. Различни са факторите , обуславящи затлъстяването- фактори на околната среда, генетични фактори, липса на двигателна активност, високоенергийно хранене (особенно диета богата на мазнини), наличие на нервноендокринни заболявания (хипогонадизъм, хипотиреоидизъм, поликистозни яйчници, дефицит на соматотропен хормон и др.) Затлъстяване може да настъпи и след прием на някои медикаменти – кортикостероиди, психотропни лекарства .

Затлъстяването се констатира най-често чрез т. нар. индекс на телесна маса (ИТМ, BMI). Той е показател, който служи за определяне на нормалното здравословно тегло на индивида независимо възрастта , пола и др. негови характеристики.

Класификация на затлъстяването според ИТМ по критерии на СЗО (Световна Здравна организация):

ИТМКЛАСИФИКАЦИЯ
< 18.5Поднормено тегло
18.5 – 24.5Нормално тегло
25.0 – 29.9Наднормено тегло
30.0 – 34.9Затлъстяване I степен
35.0 – 39.9Затлъстяване II степен
≥ 40Затлъстяване III степен

 

Обезитетът е в основата на редица заболявания- инсулинова резистентност, диабет тип 2, сърдечно-съдови и мозъчно -съдови заболявания, също така и проблеми с репродукцията.

Проведени са редица изследвания, които доказаха, че затлъстяването оказва негативно влияние върху забременяването при жени в репродуктивна възраст. Понижен е процента както на спонтанните бременности, така и на процента клинични бременности при пациентки , преминали АРТ. Жените с обезитет най-често се характеризират с нарушена секреция на гонадотропните хормони от хипоталауса, имат повишено ниво на  LH, което води до липса на овулация. От друга страна , повишената концентрация на мастни киселини и адипокинини  (лептин и др.) оказват негативно влияние върху плацентацията и водят до повишаване на броя спонтанни аборти, развитие на прееклампсия и вътреутробна смърт на плода.

При инвитро процедурите обезитетът е свързан с по-честа отмяна на циклите поради слаб или липсващ овариален отговор към стимулацията. Като цяло стимулациите протичат по-трудно, количеството на използваните за стимулация лекарства е по-голямо, а броя на оплодените яйцеклетки е по-нисък. Това се дължи на възникнала резистентност към гонадотропните хормони поради високите нива на лептин, както и на повишения им метаболизъм в мастната тъкан.

Пациентките с наднормено тегло са с по-лошо качество на яйцеклетките в сравнение с тези с нормално тегло. При тези жени често се срещат яйцеклетки с хромозомни аномалии. Яйцеклетките са с по-малки размери, трудно се оплождат и получените ембриони рядко достигат до стадий бластоцист т.к. са с по-малко на брой клетки, особенно в областта на трофектодермата. При тези ембриони се наблюдават и метаболитни изменения- понижена глюкозна консумация, нарушен метаболизъм на аминокиселини и повишено съдържание на триглицериди.

Не на последно място обезитетът оказва негативно влияние и върху рецептивността на ендометриума т.е. нарушена е имплантацията на ембрионите в матката. Счита се, че при пациенти със затлъстяване е нарушена експресията на гените, отговарящи за имплантацията в т. нар. „ имплантационен прозорец“. Този факт е от изключително значение и за пациентките , включени в донорските програми, при които се извършва трансфер на ембриони. Наблюдавани са сигнификантно по-нисък процент на клинични бременности и живородени деца при обезитетни пациентки в сравнение с тези с нормално тегло. Редукцията на теглото в тези случаи ще подобри шанса за бременност и раждане на здраво дете. Подобрява се  и отговора на яйчниците към гонадотропната стимулация, намалява се количеството на използваните лекарства, получените яйцеклетки са с по-добро качество и се повишава  шанса за имплантация на ембрионите. При ановулаторните пациентки се увеличава вероятността за възстановяване на овулацията.

Как бихме могли да редуцираме теглото си?

1.Промяна в начина на живот, повишаване на двигателната активност, консултация със специалист- диетолог и  избор на подходящ хранителен нискокалоричен режим

2.Медикаментозна редукция на теглото

3.Бариатрична хирургия- прилагат се различни хирургични техники  с цел намаляване на вместимостта и смукателните функции на стомаха

В заключение бих искал да подчертая, че затлъстяването е хронично заболяване, което оказва негативно влияние както върху репродукцията на жените, така и върху тази на мъжете.