Препоръки на СЗО за аборт по желание
Препоръки на СЗО за аборт по желание

Препоръки на СЗО за аборт по желание

Препоръки на Световната Здравна Организация за аборт по желание, която 25 години работи усилено за повишаване безопасността и качеството на аборта като процедура.

Причина за това е безспорния факт, че почти всички усложнения на аборта могат да бъдат предотвратени чрез семейно планиране, контрацепция и високо качество на услугата прекъсване на бременност. В тази връзка СЗО издава специализирано ръководство за „Безопасен аборт“ (налично на следния адрес: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf).

Обръщаме внимание на термина „безопасен“. Той би следвало да бъде тълкуван като такъв който не създава риск за живота и здравето на жената – физическо, психическо и репродуктивно. Или с други думи аборт, след който жената ще може да продължи да живее, както желае и да има деца, когато пожелае.

В нашата страна смъртност от аборт е изключително рядко събитие. Въпреки това, като Ин Витро клиника, ние нерядко наблюдаваме последствията на аборта под формата на трудно или невъзможно последващо забременяване. Най-тежкото усложнение на хирургичния аборт, в тази връзка, е развитието на сраствания в маточната кухина. За много жени с това усложнение следваща бременност е невъзможна, въпреки нашите усилия. По тази причина дискутираме темата отново и отново, и се надяваме с навлизането на съвременни техники честотата на това предотвратимо усложнение да намалее.

Във връзка с казаното, ще поместим някои от препоръките на СЗО от последното издание на ръководството за безопасен аборт:

– Вакуум аспирация е препоръчвана техника за хирургичен аборт до 12 г.с. Процедурата не трябва рутинно да завършва с кюретаж. Ако той някъде все още се практикува, трябва напълно да бъде заменен с вакуум аспирация.

Препоръчван метод за медикаментозен аборт до 9 г.с. (63-ти ден) е приложение на два медикамента – мифепристон перорално, и мизопростол – вагинално, сублингвално или букално, през 24 – 48 часа.

До 7 г.с. (49-ти ден) е възможено приема на втория медикамент да е перорален. След 7 г.с. перорален прием не се препоръчва.

За бременности между 9-та и 12-та г.с. (63-ти – 84-ти ден) препоръчвания режим включва същите два медикамента, като втория се прилага неколкократно.

 Всички жени след хирургичен аборт трябва да получат антибиотична профилактика пре- или периоперативно. При медикаментозен аборт рутинна антибиотична профилактика не е препоръчителна, тя остава по преценка на лекуващия лекар.

 Хормонална контрацепция може да бъде започната в момента на хирургичния аборт или при стартиране на медикаментозен аборт. Вътрематочна спирала, след медикаментозен аборт, може да се постави, когато има достатъчна сигурност, че бременността е прекъсната.

–  Инкомплетен аборт: ако в момента на поставяне на диагнозата, матката има размер по-малък от 13 г.с., може да се направи вакуум аспирация или да се приложат медикаменти.

Невъзможно е да поместим цялото ръководство. То е налично на посочения адрес, на английски език. Имаме уверението на Българската Асоциация по Контрацепция и Безопасен Аборт, че „Клинично ръководство за безопасен аборт„ на СЗО в най-скоро време ще бъде преведено и издадено на български език.

Надяваме се с непрекъснатото повдигане на темата общата осведоменост по въпроса да се увеличи, усложненията да намалеят и българска жена да е по-здрава и удовлетворена.