Препоръки на СЗО за аборт по желание

Препоръки за аборт по желание

Препоръки на Световната Здравна Организация за аборт по желание, която 25 години работи усилено за повишаване безопасността и качеството на аборта като процедура.

Причина за това е безспорния факт, че почти всички усложнения на аборта могат да бъдат предотвратени чрез семейно планиране, контрацепция и високо качество на услугата прекъсване на бременност. В тази връзка СЗО издава специализирано ръководство за „Безопасен аборт“ (налично на следния адрес: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf).

Обръщаме внимание на термина „безопасен“. Той би следвало да бъде тълкуван като такъв който не създава риск за живота и здравето на жената – физическо, психическо и репродуктивно. Или с други думи аборт, след който жената ще може да продължи да живее, както желае и да има деца, когато пожелае.

В нашата страна смъртност от аборт е изключително рядко събитие. Въпреки това, като Ин Витро клиника, ние нерядко наблюдаваме последствията на аборта под формата на трудно или невъзможно последващо забременяване. Най-тежкото усложнение на хирургичния аборт, в тази връзка, е развитието на сраствания в маточната кухина. За много жени с това усложнение следваща бременност е невъзможна, въпреки нашите усилия. По тази причина дискутираме темата отново и отново, и се надяваме с навлизането на съвременни техники честотата на това предотвратимо усложнение да намалее.

Във връзка с казаното, ще поместим някои от препоръките на СЗО от последното издание на ръководството за безопасен аборт:

– Вакуум аспирация е препоръчвана техника за хирургичен аборт до 12 г.с. Процедурата не трябва рутинно да завършва с кюретаж. Ако той някъде все още се практикува, трябва напълно да бъде заменен с вакуум аспирация.

Препоръчван метод за медикаментозен аборт до 9 г.с. (63-ти ден) е приложение на два медикамента – мифепристон перорално, и мизопростол – вагинално, сублингвално или букално, през 24 – 48 часа.

До 7 г.с. (49-ти ден) е възможено приема на втория медикамент да е перорален. След 7 г.с. перорален прием не се препоръчва.

За бременности между 9-та и 12-та г.с. (63-ти – 84-ти ден) препоръчвания режим включва същите два медикамента, като втория се прилага неколкократно.

 Всички жени след хирургичен аборт трябва да получат антибиотична профилактика пре- или периоперативно. При медикаментозен аборт рутинна антибиотична профилактика не е препоръчителна, тя остава по преценка на лекуващия лекар.

 Хормонална контрацепция може да бъде започната в момента на хирургичния аборт или при стартиране на медикаментозен аборт. Вътрематочна спирала, след медикаментозен аборт, може да се постави, когато има достатъчна сигурност, че бременността е прекъсната.

–  Инкомплетен аборт: ако в момента на поставяне на диагнозата, матката има размер по-малък от 13 г.с., може да се направи вакуум аспирация или да се приложат медикаменти.

Невъзможно е да поместим цялото ръководство. То е налично на посочения адрес, на английски език. Имаме уверението на Българската Асоциация по Контрацепция и Безопасен Аборт, че „Клинично ръководство за безопасен аборт„ на СЗО в най-скоро време ще бъде преведено и издадено на български език.

Надяваме се с непрекъснатото повдигане на темата общата осведоменост по въпроса да се увеличи, усложненията да намалеят и българска жена да е по-здрава и удовлетворена.