медикаментозния аборт като атравматичен метод

медикаментозния аборт като атравматичен метод